Fantasy Flight Games – Forum Shutdown

For years, we’ve featured forums on our website as a place for our gamers to gather and share their experiences—giving a place to discuss strategy, anticipate upcoming expansions, and share homebrew rules and variants. However, in almost every case, the communities centered around these games are more active elsewhere, whether that’s on other websites, in social media groups, or with dedicated Discord servers.

Jammer.

2 thoughts on “Fantasy Flight Games – Forum Shutdown”

  1. Kost het zoveel centen, tijd en moeite om het forum in de lucht te houden? Lijkt mij niet echt?Heel vreemd wel dat het de tendens is overal op het internet, dat forums verdwijnen.Dat inhoudsloze gedoe wat tegenwoordig aan de gang is op social media is triest, vind ik.

  2. Ik heb volgens mij nog nooit op het FFG forum gekeken. Soms komt een Google search op het forum uit. Ik denk niet dat ik dit enorm ga missen.

    Tijden veranderen. Er zijn tegenwoordig meer algemene fora zoals Reddit en je ziet steeds meer verschuivingen van plaatsen waar een community bij elkaar komt naar Discord. Daar heb je en forum-achtige mogelijkheden en daarnaast meer chat en spraak gerelateerde mogelijkheden.

Comments are closed.