Fantasy Flight Games – Forum Shutdown

For years, we’ve featured forums on our website as a place for our gamers to gather and share their experiences—giving a place to discuss strategy, anticipate upcoming expansions, and share homebrew rules and variants. However, in almost every case, the communities centered around these games are more active elsewhere, whether that’s on other websites, in … Read more

Werkzaamheden Forum

Vandaag zullen er werkzaamheden zijn aan het forum waardoor het forum gedeeltelijk niet beschikbaar zal zijn. Er zijn nog wat functies die nog niet werken en daarom is het noodzakelijk  om deze werkzaamheden door te voeren.